Хмільницька районна рада

Рішення 12 сесії районної ради 6 скликання

 

КОЗЯТИНСЬКА  РАЙОННА  РАДА

Вінницької  області

РІШЕННЯ  № 09-12-06

 

 

 
 

29 грудня 2012 року                                                                                                                                                                                       12 сесія 6 скликання

 

 

 

                                      Про районний бюджет на 2013 рік

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 9 статті 75, статтей 76 і 77 Бюджетного КодексуУкраїни, враховуючи клопотання районної державної адміністрації,  районна рада  ВИРІШИЛА:

         1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2013 рік у сумі 149655963 грн., у тому числі обсяг дотацій в сумі 64059000 грн. та субвенцій у сумі  71088464 грн. (48877400 грн. з державного бюджету та 22211064  грн. -  з обласного бюджету).

     Обсяг доходів загального фонду бюджету визначено у сумі 148389471 грн., спеціального фонду  бюджету – 1266492 грн. (згідно із додатком 1 до рішення).

         2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2013  рік у сумі  149689245  грн., а також обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі   148269471 грн. та видатків спеціального фонду бюджету – 1419774 грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів  (згідно із додатком 2 до рішення) та головними  розпорядниками коштів (згідно із додатком 3 до рішення).

     3. Установити профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 120000грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (згідно із додатком  6 до рішення).

     4. Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 153282 грн., в тому числі  120000 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (згідно із додатком 6 до рішення) та повернення позик, виданих сільгосптоваровиробникам в минулі роки в сумі  33282  грн. (згідно з додатком 5 до рішення).

 5. Установити розмір оборотного залишку  бюджетних коштів районного бюджету  в сумі  500000 грн.

  6. Затвердити  обсяги  міжбюджетних  трансфертів, що передаються із загального  та спеціального  фондів районного бюджету  на 2013 рік (згідно із додатком  4 до рішення):

 - дотації вирівнювання бюджетам сільських, селищних рад у сумі 7121082 грн.;

- кошти, що передаються до районного бюджету з бюджетів сільських рад  в сумі  993344 грн.;

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах між районним бюджетом та відповідними бюджетами місцевого самоврядування в сумі  908500  грн.;

- додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на вирівнювання фінансової забезпеченості  в сумі  100000 грн.;

- інші субвенції з районного бюджету місцевим бюджетам в сумі 15000 грн.

     7.  Установити, що перерахування дотації вирівнювання бюджетам сільських, селищних рад (коштів, що передаються до районного бюджету  з сільських рад) здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від надходжень доходів до загального фонду районного бюджету згідно із додатком  4 до рішення.

     8.В разі незабезпечення отримання місячної суми дотації вирівнювання згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених у додатку 4 цього рішення відділенню Державного казначейства у Козятинському районі  перераховувати відповідно до платіжних  доручень фінансового управління райдержадміністрації на рахунки сільських, селищних рад недоотриману місячну суму дотації вирівнювання із загального фонду районного бюджету не пізніше 10 числа наступного місяця за умови відхилення обсягу отриманої дотації наростаючим підсумком з початку року  від врахованого обсягу в розписі районного бюджету.

     В іншому разі недоотриману суму дотації вирівнювання перераховувати до 20 числа останнього місяця кварталу, а в грудні місяці до 20 числа.

       9.  Затвердити обсяг повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету в 2013 році  в сумі 33282 грн. згідно з додатком 5  до  рішення.

     10.  Затвердити перелік об’єктів  на загальну суму 153282грн. (згідно з додатком 7 до рішення), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.

     11. Установити розмір резервного фонду районного бюджету на 2013 рік у сумі  47520  грн.

     12.  Визначити перелік  захищених статтей видатків загального фонду районного бюджету на 2013 рік:

     - оплата праці працівників бюджетних установ;

         - нарахування на заробітну плату;

         - придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

         - забезпечення продуктами харчування;

     - оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

         - трансферти місцевим бюджетам;

         - трансферти населенню.

         13.  Надати право районній державній адміністрації на конкурсній основі розміщувати тимчасово вільні кошти загального та спеціального фондів районного бюджету на депозитних рахунках державних та комерційних банків за погодженням з постійною комісією районної  ради з питань бюджету.

       14.   Головним розпорядникам коштів районного бюджету:

     14.1 забезпечити  в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які  споживаються бюджетними установами на заходи з енергозбереження в обсязі не менше 1% загального обсягу фінансування відповідної галузі;

     14.2 затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;

         14.3  заборонити  прийняття рішень про збільшення мережі бюджетних закладів та чисельності працівників бюджетних установ;

         14.4  установити, що при створенні нових підрозділів бюджетних установ чи встановленні нового обладнання, яке потребує додаткової чисельності працівників, рішення про внесення змін до штатного розпису приймається за рішенням сесії районної ради.

     15.  Затвердити  в складі видатків загального фонду бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму  485600 грн.. (згідно з додатком  8 до  рішення).

     16. Встановити, що за рахунок коштів районного бюджету здійснюється фінансування свят, святкових заходів, визначних та пам’ятних дат загальнодержавного значення.

17. Головним розпорядникам коштів районного бюджету до 1 березня 2013 року внести  пропозиції, щодо приведення мережі та штатів бюджетних установ у відповідність до виділених асигнувань на фінансування галузей соціально-культурної сфери, забезпечивши при цьому неухильне виконання вимог Бюджетного кодексу України щодо утримання керівників бюджетних установ чисельності працівників  та здійснення фактичних видатків на заробітну плату (включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу) лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.

     18. Рекомендувати селищним і сільським радам при затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на  захищені статті видатків та розробити аналогічні заходи із впровадження енергозберігаючих технологій та економного використання енергоресурсів. Привести показники по мережі, мережі та контингентах у відповідність до передбачених обсягів призначень у відповідних бюджетах на їх утримання.

19.  Дозволити районній державній  адміністрації  на протязі 2013 року отримувати в органах Державної казначейської служби України короткотермінові позички для покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням видатків загального фонду, у першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв в межах планового бюджетного періоду, а в разі невиконання розрахунково - визначених  Міністерством фінансів України прогнозних надходжень доходів місцевих бюджетів на 2013 рік, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, – середньострокові безвідсоткові позички на умовах повернення за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку.

         20.   Враховуючи норми  статті 23 Бюджетного кодексу України надати право районній державній  адміністрації за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, з наступним  затвердженням рішенням сесією районної ради, здійснювати у міжсесійний період:

     - зарахування, розподіл і перерозподіл субвенцій та додаткових дотацій з державного та місцевих бюджетів і вносити відповідні зміни до районного бюджету.

     21. На виконання вимог основних нормативних актів, що регламентують застосування програмно-цільового методу затвердити обсяг видатків районного бюджету за головними розпорядниками коштів за програмно-цільовим методомбюджетування (згідно із додатком 3.1 до рішення).

22.  На виконання пункту 9 частини 1 статті 69 Бюджетного кодексу України затвердити Порядок та норматив відрахування до загального фонду районного бюджету комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, які належать до районної комунальної власності, частини чистого прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності у 2013 році (згідно із додатком 9 до рішення). 

23. Для забезпечення виконання пункту 4 статті 28 Бюджетного кодексу України фінансовому управлінню райдержадміністрації (Вельгус С.Ц.) та постійній комісії районної ради з питань бюджету  (Заїчко В.О.) здійснити оприлюднення цього рішення.

24.  Додатки 1 - 9  до цього рішення є невід¢ємною частиною.

25.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету  (Заїчко В.О.).

                                         Голова районної ради                                                 В.Стахов

 

 

  Додаток 9                      

до рішення 12 сесії районної ради 6 скликання від 29.12.2012                                                                      № 09-12-06

ПОРЯДОК

і норматив відрахування до загального фонду районного бюджету

комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями,

які належать до районної комунальної власності, частини чистого

прибутку (доходу) за результатами  фінансово-господарської діяльності

 у 2013 році

            1. Порядок та норматив відрахування до загального фонду районного бюджету комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, які належать до районної комунальної власності, частини чистого прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності у 2013році (далі – Порядок) розроблено на виконання пункту 9 частини 1 статті 69 Бюджетного кодексу України.

2. Відповідно до цього Порядку встановлюється норматив відрахування до загального фонду  бюджету комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, які належать до районної комунальної власності (далі - підприємств), і мають здійснювати нарахування та сплату до загального фонду районного бюджету частину чистого прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності 2012року та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2013році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.

3.   Норматив відрахування встановлюються в розмірі 5 відсотків дочистого прибутку (доходу), виходячи з аналізу фінансово-господарськоїдіяльності та економічних факторів, які впливають на діяльність данихпідприємств, з відповідним розглядом та погодженням з постійними комісіямирайонної ради з питань бюджету із питань взаємодії з органами місцевого самоврядування, комунального майна та комплексного розвитку населених пунктів.

4.         Керівники підприємств щорічно під час складання річних фінансових планів на наступний рік зобов'язані передбачити планову суму відрахувань частини чистого прибутку (доходу) до  бюджету, не менше встановленого рішенням районної ради нормативу.

5.         Частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до загального фонду  бюджету, розраховується підприємствами відповідно до Порядку і нормативу, встановленого районною радою.

Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) подається до органів державної податкової служби у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток підприємств.

6.    Визначена відповідно до Порядку частина чистого прибутку (доходу)сплачується  щоквартально у строки,  встановлені для сплати податку на прибуток підприємств і зараховується на відповідний рахунок з обліку даних надходжень до загального фонду районного бюджету, відкритий в УДКСУ у Вінницькій області.

7.    Інформацію про нарахування та сплату частини чистого прибутку (доходу), відповідно до Порядку і нормативу відрахування до загального фонду районного бюджету, комунальні унітарні підприємства та їх об'єднання, які належать до районної комунальної власності, подають до фінансового управління районної державної адміністрації.                                                                                                            

 

Керуючий справами виконавчого апарату                                                                           районної ради                                                                                А.Колісний         

 

Рішення 12 сесії районної ради 6 скликання № 09-12-06 "Про районний бюджет на 2013 рік"

                  

 

 

 

Наразі ще не подано жодної петиції

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація