Альтернативний спосіб вирішення конфліктів, а саме використання медіації

В Україні дедалі частіше можна почути про практику альтернативних способів вирішення конфліктів, а саме про використання медіації. Становлення інституту медіації відбулося в багатьох країнах, майже в усьому світі. Медіація має серйозні перспективи розвитку і в Україні.

Медіація, як процедура вирішення правових конфліктів існує вже багато років. Застосування медіації дає змогу врегулювати юридичні конфлікти між сторонами позасудовим (альтернативним) способом. Порівняно з судовим способом вирішення спору, застосування медіації (за допомогою кваліфікованого посередника — медіатора) дає можливість усунути психологічний бар’єр, що існує при прямому спілкуванні між конфліктуючими сторонами. Залучивши до переговорного процесу медіатора, сторони визнають готовність до компромісу. Учасники медіації приймають рішення (на відміну від класичного судового розгляду, під час якого рішення приймає безпосередньо суддя), що задовольняє їх обох, а посередник лише створює умови, які дають можливість ефективно вести обговорення суті справи.

Медіації притаманні такі особливі ознаки:

·   добровільність застосування;

·   конфіденційність інформації;

·   наявність особливої структурованої процедури проведення;

·   залучення третьої сторони для подолання конфлікту (медіатора).

В Україні медіація знайома здебільшого завдяки спонсорським громадським організаціям, які підтримують розбудову цього інституту та практично втілюють її цілі та методи в регулюванні суспільних відносин. Пленум Верховного Суду України у своїй Постанові № 13, рекомендує у кримінальних справах судам ширше використовувати категорії інституту примирення потерпілого з обвинуваченим, підсудним (як на стадії попереднього розгляду справи суддею, так і в судовому засіданні). А також повідомляти осіб, що вчинили злочин, про наявність таких організацій, та надавати відповідну інформацію. У Липовецькому районні також є можливість звернутись за допомогою про вирішення конфлікту шляхом проведення медіації. Завдяки налагодженій співпраці між Липовецьким бюро правової допомоги Козятинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та громадської  організації Подільський центр прав людини,  жителі липовецького району  звернувшись до Липовецького бюро можуть детально ознайомитись з правилами та принципами проведення медіації та отримати допомогу у проведені медіації за участі сертифікованого медіатора, що пройшов навчання,  члена ГО Подільський центр прав людини.

 Пленум Верховного Суду наголошує, що за клопотанням учасників судочинства (особи, що вчинила злочин, потерпілого, їх представників) суд може оголосити перерву в судовому розгляді справи і надати їм можливість звернутися до зазначених посередників для вирішення конфлікту і досягненню примирення. Легального профільного закріплення медіації в українському законодавстві поки, нажаль, не існує. Законотворчість з цього приводу почалася тільки з 2011 року. Але жодний із законопроектів не був прийнятий парламентом України. На сьогодні в парламенті знаходиться новий законопроект про медіацію № 3665.

Аналізуючи даний законопроект, акцентуємо увагу на тому, що медіація, як спосіб вирішення конфліктів може застосовуватися в: цивільних, сімейних, господарських, трудових, адміністративних правовідносинах. Процесуальні відносини також підпадають під сферу медіації. Зокрема, у кримінальному процесі та у справах про адміністративні правопорушення. Питання про час застосування медіації також містить новий законопроект.

Відтак, медіація може бути проведена сторонами:

·   в досудовий період;

·   під час судового провадження;

·   після судовий період;

·   під час виконавчого провадження.

Варто зазначити те, що законопроект закріплює в собі гарантії збереження права звернення до суду усім особам, які використовують медіацію. Разом з цим, законопроект містить заборону застосування медіації у справах, де сторони не уклали мирову угоду або угоду про примирення згідно чинного законодавства.

Законопроект № 3665 визначає термін «медіація» — як альтернативний (позасудовий) метод вирішення спорів, за допомогою якого дві або більше сторони спору намагаються в рамках структурованого процесу за участю медіатора досягти згоди для вирішення їх спору. Термін «медіатор» вживається у розумінні незалежного посередника, який допомагає сторонам спору в його вирішенні шляхом медіації.

Проект закону визначає основні принципи медіації, правові основи процедури, умови отримання статусу медіатора, особливості проведення медіації в ході судового або третейського розгляду, механізми контролю за якістю надання послуг медіації.

Аналізуючи проект, можна стверджувати, що він будується на принципі мінімального втручання держави в регулювання інституту медіації. Закріплення принципів добровільної участі, рівності, активності і самовизначення сторін медіації, свобода медіатора у виборі методів проведення медіації — справжнє цьому підтвердження.

Загалом, на сьогодні, в Україні інститут медіації як альтернативний засіб вирішення спорів та конфліктів робить лише перші кроки, виробляючи свої стандарти, шукаючи засоби впровадження в суспільне життя. Медіацію доцільно було б застосовувати у вирішенні приватно-правових спорах щодо поділу майна, при встановленні батьківської опіки над дітьми при розлученні подружжя, при врегулюванні відносин між сусідами, при вирішенні спірних питань спадкового права, при розв’язанні конфліктів, що виникають між особами, пов’язаними трудовими, корпоративними відносинами. Відтак, виникає потреба у вивченні міжнародних стандартів у сфері медіації, залучення іноземного досвіду та прийнятті профільного закону в межах національного законодавства.

Всебічний розвиток інституту медіації, як альтернативного способу вирішення спорів та конфліктів сприятиме розвитку демократії, та громадянського суспільства, розвантаженню судових органів. А досягнення позитивних домовленостей між сторонами — забезпечуватиме збереження нормальних взаємовідносин та розвиток суспільства в цілому.

            Сподіваємось, що надана інформація буде корисною та нагадаємо, що отримати додаткові консультації з цього питання та інших правових питань Ви можете звернувшись до Козятинського МЦ за адресою:  м. Козятин,  пров. Кондрацького, 1А, тел.:(04342) 2-00-17; 2-02-07; або  Липовецького бюро правової  допомоги:  м. Липовець, вул. Некрасова,  4. тел. (04358) 2-10-33. Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги 0-800-213-103 (безкоштовно).

 

 

Начальник Липовецького бюро                                                                   

правової допомоги                                                                                              Оксана Комісаренко

Наразі ще не подано жодної петиції

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація