Дії податкового органу у разу виникнення податкового боргу

Джерелом погашення податкового боргу є :

- власні кошти платника (с.87.1 ПКУ),
- майно платника (ст.87.2 ПКУ),
- майнові права інших осіб надані платнику у користування (ст.87.3.3 ПКУ),
кошти кредитів або позик , наданих платнику податків кредитно фінансовою установою (ст.87.3.4 ПКУ),
- майно включене до складу цілісних майнових комплексів державних підприємств, які не підлягають приватизації, у тому числі казенних підприємств (ст.87.3.5 ПКУ)
- майно, вільний обіг якого заборонено згідно із законодавством України (ст.87.3.6 ПКУ)
- майно, що не може бути предметом застави відповідно до Закону України "Про заставу (ст.87.3.7 ПКУ)
- кошти інших осіб, надані платнику податків у вклад (депозит) або довірче управління, а також власні кошти юридичної особи, що використовуються для виплат заборгованості з основної заробітної плати за фактично відпрацьований час фізичним особам, які перебувають у трудових відносинах з такою юридичною особою. (ст.87.3.8 ПКУ).

Забороняється будь-яка уступка грошового зобов'язання або податкового боргу платника податків третім особам (ст.87.7 ПКУ)
У разі не сплати грошового зобов”язання у встановлений термін у платника податків виникає податковий борг.
Якщо виник податковий борг, які дії приймає податкова ?

1. При виникненні податкового боргу органом податкової служби платнику податків надсилається податкова вимога .
(вимога надсилається платнику рекомендованим листом з повідомленням про його вручення, на адресу платника податків, яку він вказав органу податкової служби (якщо адреса платника була змінена і про ці зміни платник не повідомив податкову, то лист рекомендований дуде надсилатись на попередню адресу платника занесену в податкову базу )

Податкова вимога .
Податкові вимоги формуються автоматично на підставі даних інформаційно-телекомунікаційних систем (далі - ІТС) контролюючих органів ( п.1 наказу Мінфіну №610 від 30.07.2017р)
Податкова вимога не надсилається (не вручається), якщо загальна сума податкового боргу платника податків не перевищує шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1020 грн). У разі збільшення загальної суми податкового боргу до розміру, що перевищує шістдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1020 грн), контролюючий орган надсилає (вручає) податкову вимогу такому платнику податків ( п.2 наказу Мінфіну №610 від 30.07.2017р)
Податкова вимога, крім загальних реквізитів, містить відомості про факт виникнення грошового зобов’язання та права податкової застави, розмір податкового боргу, який забезпечується податковою заставою, обов’язок погасити податковий борг та можливі наслідки його непогашення в установлений строк, попередження про опис активів, які відповідно до законодавства можуть бути предметом податкової застави, можливі дату та час проведення публічних торгів з їх продажу ( п.3 наказу Мінфіну №610 від 30.07.2017р)

З метою забезпечення виконання платником податків своїх обов'язків, визначених Податковим Кодексом, майно платника податків, який має податковий борг, передається у податкову заставу (ст.88.1 ПКУ)
Право податкової застави виникає згідно з Податковим Кодексом та не потребує письмового оформлення. (ст.88.2 ПКУ)
З дня виникнення податкового боргу у платника все його майно перебуває у податковій заставі (ст.89 ПКУ)
2.Разом з податковою вимогою платнику надсилається лист про виділення майна платника для опису та рішення про опис його майна у податкову заставу (ст.89.3 ПКУ)
У разі якщо платник податків не допускає податкового керуючого для здійснення опису майна такого платника податків у податкову заставу та/або не подає документів, необхідних для такого опису, податковий керуючий складає акт відмови платника податків від опису майна у податкову заставу.Орган державної податкової служби звертається до суду щодо зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків, заборону відчуження таким платником податків майна та зобов'язання такого платника податків допустити податкового керуючого для опису майна у податкову заставу. (ст.89.4 ПКУ)
Описане майно реєструється у відповідному державному реєстрі обтяжень.
(Порядок №586 від 16.06.2017р)
Платник податків зберігає право користування майном, що перебуває у податковій заставі, якщо інше не передбачено законом. Платник податків може відчужувати майно, що перебуває у податковій заставі, тільки за згодою органу державної податкової служби.У разі здійснення операцій з майном, яке перебуває у податковій заставі, без попередньої згоди органу державної податкової служби платник податків несе відповідальність відповідно до закону. (ст.92 ПКУ)
Майно платника податків звільняється з податкової застави з дня: отримання органом державної податкової служби підтвердження повного погашення суми податкового боргу в установленому законодавством порядку; визнання податкового боргу безнадійним; прийняття відповідного рішення судом у межах процедур, визначених законодавством з питань банкрутства; реєстрації в органі державної податкової служби податкової поруки у випадках, визначених цим Кодексом. (ст.93 ПКУ)
Які дії податкового органу після направлення податкової вимоги платнику податків ?
3. Якщо протягом 60-ти календарних днів після отримання податкової вимоги платник не сплатив податковий борг,то орган державної податкової служби здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі. Стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання органам державної податкової служби, у розмірі суми податкового боргу або його частини. Орган державної податкової служби звертається до суду щодо надання дозволу на погашення усієї суми податкового боргу за рахунок майна платника податків, що перебуває у податковій заставі. Орган державної податкової служби на підставі рішення суду здійснює стягнення коштів у рахунок погашення податкового боргу за рахунок готівки, що належить такому платнику податків. Стягнення готівкових коштів здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Продаж майна платника податків здійснюється на публічних торгах та/або через торгівельні організації. (ст.95 ПКУ) .
Орган стягнення звертається до суду з позовом про стягнення суми податкового боргу платника податку - фізичної особи. Стягнення податкового боргу за рішенням суду здійснюється державною виконавчою службою відповідно до закону про виконавче провадження. (ст.87.11 ПКУ)

Наразі ще не подано жодної петиції

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація