Оголошення про конкурс

ОГОЛОШЕННЯ

про конкурс на заміщення вакантної посади завідувача

комунального підприємства «Козятинська районна аптека «НАДІЯ» Козятинської районної ради»

Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017        № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», Козятинська районна рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади завідувача комунального підприємства «Козятинська районна аптека «НАДІЯ» Козятинської районної ради»

Документи на учать у конкурсі приймаються з 08 липня  2020 року до           28 липня  2020 року.
Умови проведення конкурсу:
До участі в конкурсі не допускаються особи, які:
визнані в установленому порядку недієздатними або їх дієздатність обмежена;
мають судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
є близькими особами або членом сім’ї  керівників органу управління, засновника.

Вимоги до кандидатів для участі в конкурсі.
Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи :
копію паспорта громадянина України;
письмову заяву про участь у конкурсі;
резюме у довільній формі;
автобіографію;
копію документа про освіту, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до завідувача аптекою, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;
довідку МВС про відсутність судимості;
медичну довідку про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;
попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду;
заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів;
підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;
Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.
Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації та інші).
Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.  

Зазначені документи подаються за адресою: м.Козятин вул. Героїв Майдану, 24, Козятинська районна рада, контактний телефон: 2-21-23.

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів для участі в конкурсі:

Повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки “Фармація”, спеціальністю “Фармація”. Проходження інтернатури за спеціальністю “Провізор загального профілю” з наступною спеціалізацією за фахом “Провізор-організатор”. Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли, тощо). Наявність сертифіката провізора-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом не менше 5 років.

 

ОГОЛОШЕННЯ

Козятинська районна рада оголошує про початок формування конкурсної комісії з проведення конкурсу на посаду завідувача  комунального підприємства  «Козятинська районна аптека «НАДІЯ» Козятинської районної ради».
До складу конкурсної комісії входять у рівній кількості :

представники засновника;
представники органу управління;
представники трудового коллективу коммунального підприємства «Козятинська районна аптека «НАДІЯ» Козятинської районної ради, обрані на загальних зборах трудового коллективу;
представники (за згодою), делеговані громадськими об’єднаннями з питань захисту інтересів громадян у сфері охорони здоров’я (за умови реєстрації таких громадський об’єднань не менш як за два роки до дати рішення про проведення конкурсу). 

Членом конкурсної комісії не може бути особа, щодо якої є документально підтверджена інформація про :

наявність судимості за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленному законом порядку;
накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення – протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
наявність конфлікту інтересів. 

Для участі у складі конкурсної комісії необхідно надати до районної ради наступні документи:

• письмову згоду щодо участі у складі конкурсній комісії;
• копію паспорта громадянина України;
• згода на обробку персональних даних ;
• попередження про вимоги та обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції»;
• засвідчені належним чином копії затвердженого в установленому порядку статуту громадської організації та документа про державну реєстрацію для представників громадських об’єднань.
• довідку про відсутність судимості.


Термін подання документів для участі у складі конкурсній комісії  з 07 .07. 2020 року по 14.07. 2020 року.
Документи приймаються за адресою: м.Козятин вул. Героїв Майдану, 24, Козятинська районна рада, контактний телефон: 2-21-23.
 

 

 

Наразі ще не подано жодної петиції

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація