Пенсії військовослужбовців, які приймали участь в антитерористичній операції (АТО), та членів сімей загиблих

Територіальними управліннями Пенсійного фонду України за нормами Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» призначаються пенсії лише військовослужбовцями строкової служби та членам їх сімей.
Призначення пенсій (по інвалідності, у зв’язку із втратою годувальника) військовослужбовцям можливо здійснювати як за нормами Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», так і за нормами Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

ПЕНСІЇ ПО ІНВАЛІДНОСТІ за Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» призначаються, якщо: - інвалідність настала в період проходження військової служби або не пізніше 3-х місяців після звільнення зі служби; 
- інвалідність настала пізніше 3-місячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювання (травми, поранення, контузії, каліцтва тощо), яке виникло в період проходження військової служби чи під час перебування в полоні або заручником, якщо полонення чи захоплення не було добровільним.
ГРУПИ і ПРИЧИНИ інвалідності, а також ЧАС її НАСТАННЯ встановлюється медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК).
ЗАЛЕЖНО ВІД ПРИЧИНИ інвалідності інваліди з числа військовослужбовців поділяються на такі категорії:
ІНВАЛІДИ ВІЙНИ - при настанні інвалідності внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, одержаних під час захисту Батьківщини, виконання обов’язків військової служби чи пов’язаних з перебуванням на фронті, у партизанських загонах, підпільних організаціях і групах та інших формуваннях, визнаних такими законодавством України, в районі воєнних дій, на прифронтових дільницях залізниць, на спорудженні оборонних рубежів, військово-морських баз та аеродромів у період Великої Вітчизняної війни або з участю у бойових діях у мирний час, а також інші особи, зазначені у статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
ІНШІ ІНВАЛІДИ з числа військовослужбовців – при настанні інвалідності внаслідок каліцтва, одержаного в результаті нещасного випадку, не пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби, або внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням служби.

ПЕНСІЇ У ЗВ’ЯЗКУ З ВТРАТОЮ ГОДУВАЛЬНИКА сім’ям військовослужбовців призначаються, якщо:
- годувальник помер у період проходження служби;
- годувальник помер після звільнення зі служби, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних у період проходження служби;
- годувальник помер у період одержання ним пенсії.
Сім’ї військовослужбовців, які ПРОПАЛИ БЕЗВІСТИ в період бойових дій, прирівнюються до сімей загиблих на фронті.

РОЗМІРИ ПЕНСІЙ У ЗВ'ЯЗКУ З ВТРАТОЮ ГОДУВАЛЬНИКА.
Членам сімей загиблих військовослужбовців пенсії призначаються в розмірі 40% заробітку годувальника на кожного непрацездатного члена сім’ї.
При цьому, мінімальний розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника не може бути нижче розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
з 1 січня 2015 року до Закону внесено зміни:
- до пункту «а» статті 36: розмір пенсії на одного непрацездатного члена сім’ї становитиме 70% грошового забезпечення загиблого (померлого) годувальника; на двох та більше – 90% грошового забезпечення.
При цьому, особи, яким раніше було призначено пенсію у зв’язку з втратою годувальника відповідно до «військового Закону», матимуть право на її перерахунок з урахуванням нових норм законодавства (зміни внесено Законом України від 20.05.2014 р. № 1274-VІІ). 
- до статті 37: мінімальний розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника не може бути нижче двох визначених законом розмірів прожиткового мінімуму для осіб які втратили працездатність (зміни внесено Законом України від 20.06.2014 р. № 1542-VІІ).

 

Наразі ще не подано жодної петиції

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація