Перелік документів, необхідних для призначення пенсії

ДОКУМЕНТИ ,НЕОБХІДНІ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ:

1. заява;
2.паспорт або інший документ, що засвідчує особу, та його копія;
3. документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування та його копія;
4.документи про стаж, визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 року №637, та їхні копії;
5.довідка про заробітну плату (дохід) по 30.06.2000 ( за бажанням особи, або у випадках , передбачених законодавством);
6.документи, які засвідчують особливий статус ( за наявності);
7. фото для виготовлення пенсійного посвідчення.

ПОДАЮТЬСЯ ДОДАТКОВО ДОКУМЕНТИ,ЯКІ:
Для осіб, визнаних інвалідами:
- орган Пенсійного фонду України додає виписку з акту огляду медико-соціальної експертної комісії(МСЕК). 
До заяви для призначення пенсії по інвалідності військовослужбовців строкової служби:
- копія свідоцтва про хворобу, видана і завірена військовим комісаріатом за місцем зняття військовослужбовця з військового обліку або довідка військово-лікарської комісії. Якщо інвалідність настала після звільнення з військової служби, то замість копії свідоцтва про хворобу подаються довідка з військового комісаріату про проходження військової служби із зазначенням дати призову, дати і підстави звільнення з військової служби та висновок МСЕК про те, що інвалідність пов’язана з проходженням військової служби.
До заяви на призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника:
- документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування особи, якій призначається пенсія, та померлого годувальника (подається , якщо особа, яка звернулася з заявою про призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника, має таку документи) та його копія;
- свідоцтво про народження або паспорт непрацездатного члена сім’ї, якому призначається пенсія, та їхні копії;
- довідка про склад сім’ї померлого годувальника та копії документів, що засвідчують родинні стосунки члена сім’ї з померлим годувальником (за наявності);
- свідоцтво органу ДРАЦС про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісти відсутнім, або оголошення його померлим та його копія;
- документи про вік померлого годувальника сім’ї за відсутності таких даних у свідоцтві про смерть чи рішенні суду про визнання його безвісти відсутнім, або оголошення його померлим та його копія;
- довідки загальноосвітніх навчальних закладів системи загальної середньої освіти, професійно-технічних, вищих навчальних закладів про те, що непрацездатні члени сім’ї померлого годувальника навчаються за денною формою навчання;
- документи про перебування членів сім’ї ( крім дітей) на утриманні померлого годувальника;
- експертний висновок про встановлення причинного зв’язку смерті годувальника з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС ( за наявності);
- виписки із актів огляду в МСЕК дорослих членів сім’ї, яким право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника надається внаслідок їхньої інвалідності;
- до заяви на призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника сім’ї військовослужбовця строкової служби додається документи, одержаний від військової частини або районного ( міського) військового комісаріату чи іншої військової установи , що засвідчує дату та причину смерті військовослужбовця, або документ про визнання військовослужбовця безвісти відсутнім, або оголошення його померлим. 
Якщо смерть настала після звільнення з військової служби, подаються свідоцтво ДРАЦС про смерть, довідка з військового комісаріату про проходження військової служби із зазначенням дати призову, дати і підстави звільнення з військової служби та висновок МСЕК про те, що інвалідність пов’язана з проходженням військової служби.
Для призначення пенсії за вислугу років або на пільгових умовах:
- документи, що підтверджують стаж роботи, який дає право на призначення такого виду пенсії.
Для призначення пенсії державним службовцям:
- документи, що підтверджують стаж роботи ( у разі необхідності) , довідку про заробітну плату за періоди роботи, визначені законодавством.

ПРЕДСТАВНИК ЗА ДОВІРЕНІСТЮ надає:
довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, яка підтверджує його повноваження.
Якщо пенсіонером є неповнолітня або недієздатна особа чи особа, цивільна дієздатність якої обмежена, ЗАКОННІ ПРЕДСТАВНИКИ (батьки,опікуни) , піклувальники, представники закладу , який здійснює опіку та піклування , надають:
- паспорт
- документи, що посвідчують особу та підтверджують її статус (повноваження);
- рішення суду ( за наявності).
Термін розгляду заяви - не пізніше 10 календарних днів після її надходження та за наявності всіх необхідних документів.

Наразі ще не подано жодної петиції

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація