Страховий стаж необхідно контролювати: доплата до мінімального страхового внеску

Законом України №2148 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» з 1 січня 2018 року передбачено підвищення необхідного страхового стажу для призначення пенсії за віком до 25 років у 2018 році.
Якщо особа не має необхідного страхового стажу, але в її трудовій діяльності є періоди, коли вона працювала неповний робочий час, прийнята на роботу не з першого дня календарного місяця або звільнена не останнім днем календарного місяця, перебувала у відпустці без збереження заробітної плати, тощо та отримувала заробітну плату у розмірі менше мінімального, вона може здійснити доплату до мінімального страхового внеску.
Порядок проведення такої доплати визначено Iнструкцiєю про порядок обчислення i сплати страхувальниками та застрахованими особами внескiв на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування до Пенсiйного фонду України.
Доплата до мiнiмального страхового внеску за неповний мiсяць роботи провадиться застрахованою особою за її бажанням та даними персонiфiкованого облiку за пiдсумками року або пiд час виходу застрахованої ocoби на пенсiю за мiсцем проживання. Розраховують суми внескiв, якi потрiбно доплатити, органи Пенсiйного фонду на пiдставi даних реєстру застрахованих осiб про суми нарахованої заробiтної плати та нарахованих страхових внескiв за вiдповiднi перiоди роботи.
Особи, які бажають здійснити доплату до суми страхових внесків таким чином, щоб сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою, ніж мінімальний страховий внесок, подають до органів Пенсійного фонду заяву із зазначенням необхідного періоду. Спеціалісти управління Фонду на підставі даних персоніфікованого обліку складають повідомлення - розрахунок, в якому розрахована сума доплати. В свою чергу, застрахована особа здійснює відповідну доплату протягом 10 календарних днів з дня отримання такого повідомлення.
Також, застрахована особа, яка здійснює доплату до суми страхових внесків, формує і подає до органів Пенсійного фонду сама за себе відомості про суми доплат згідно Додатку 30, який реєструється у підсистемі «Звернення». У відомостях зазначають місяць та рік, за який проведено нарахування, суму, з якої сплачено внесок та суму доплати. Граничний строк подання таких відомостей - протягом одного календарного місяця після здійснення доплати.
Зазначені доплати здійснюються в разі необхідності зарахування неповного місяця роботи до страхового стажу як повного. Доплати до суми більшої, ніж мінімальний страховий внесок законодавством не передбачено. Зазначена норма Закону застосовується з 01.01.2004 року.

 

Козятинське об’єднане управління

Пенсійного фонду України

Наразі ще не подано жодної петиції

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація