Триває підписання декларацій про вибір лікаря

З початком квітня розпочалася національна кампанія «Лікар для кожної сім’ї». По всій країні пацієнти підписують декларації про вибір лікаря первинної медичної допомоги. Декларація — це документ, який підтверджує, що пацієнт хоче обслуговуватись саме у цього лікаря. Підписуючи декларацію з конкретним лікарем, він повідомляє державу в особі Національної служби здоров’я, що плата за обслуговування має находити в медзаклад, де той працює. Проте декларація не підписується «раз і назавжди»: пацієнт зможе укласти декларацію з іншим терапевтом, педіатром чи сімейним лікарем. У такому випадку не треба скасовувати попередню декларацію: достатньо просто укласти нову декларацію з обраним лікарем, а зміни автоматично зафіксуються в системі.

Пацієнт вільний у своєму виборі: не обов’язково підписувати декларацію за місцем реєстрації чи проживання. Подекуди трапляються випадки, коли пацієнтів схиляють обирати свого дільничного лікаря або й прямо відмовляють у вільному виборі, — це протизаконно. За недієздатних осіб та дітей до 14-річного віку вибір робить законний представник.

Лікар може відмовити пацієнтові у підписанні декларації, якщо він уже набрав оптимальну кіль кість пацієнтів: сімейний лікар може обслуговувати 1 800 пацієнтів, терапевт — 2 000 пацієнтів, педіатр — 900 пацієнтів. Ця цифра може бути дещо більшою для лікарів, які працюють у селах. Наприклад, якщо в селі мешкає 2 000 осіб, то всі вони зможуть підписати декларацію з сімейним лікарем. Це питання контролюватиме Національна служба здоров’я України. Керівництво закладу має надати пацієнтові всю інформацію, необхідну для вибору лікаря:

про заклад: • повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця; • код ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для ФОП); • інформацію про наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики; про лікарів, які працюють у цьому закладі: • прізвище, ім’я, по батькові лікаря; • освіта; • лікарська спеціальність; • стаж роботи за спеціальністю; • кваліфікаційна категорія; • місце (адреса) та графік роботи лікаря. Інформацію про заклад та лікарів краще за все розмістити на стенді в холі закладу і додатково навести інформацію про кожного лікаря на дверях його кабінету.

Для посвідчення особи, яка укладатиме декларацію, пацієнт або його законний представник має надати один з таких документів: • паспорт громадянина України; • тимчасове посвідчення громадянина України; • свідоцтво про народження (для дітей до 14 років); • посвідка на постійне проживання в Україні; • посвідчення біженця; • посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту. Також слід надати копію довідки про індивідуальний податковий номер і мати при собі мобільний телефон. Законний представник пацієнта додатково подає документи, що посвідчують його особу та повноваження законного представника відповідно до законодавства.

Заклад повинен визначити особу, уповноважену приймати у пацієнтів декларації та вносити дані до електронної системи охорони здоров’я. Уповноважена особа заповнює декларацію в електронній формі, роздруковує і дає її пацієнтові або його законному представникові для перевірки. Якщо пацієнт виявив помилки в декларації, уповноважена особа вносить виправлення і знову роздруковує декларацію, доки пацієнт не засвідчить, що всі дані внесено правильно. Далі пацієнт або його законний представник підписує два примірники декларації та надає їх уповноваженій особі, де вона проставляє відмітку з датою отримання та повертає один примірник, а другий залишається в медичному закладі. Після цього уповноважена особа надсилає декларацію до електронної системи охорони здоров'я. Декларація заповнюється українською мовою. У разі зміни даних, внесених до декларації при її підписанні, пацієнт або його законний представник повинен звернутися до медзакладу та уточнити змінені дані.

Наразі ще не подано жодної петиції

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація