За рахунок коштів обласного бюджету учасники антитерористичної операції Вінницької області та їх діти отримають компенсаційну виплату за навчання

Відповідно до статті 12 Закону України від 22.10.1993 № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» держава забезпечує учасникам бойових дій, зазначеним у пункті 19 частини першої статті 6 цього Закону, та їхнім дітям, у тому числі дітям, які навчаються за денною формою навчання у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, - до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, державну цільову підтримку для здобуття професійно-технічної та вищої освіти у державних та комунальних навчальних закладах.

Державна цільова підтримка для здобуття професійно-технічної та вищої освіти надається у вигляді:

повної або часткової оплати навчання за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;

пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти;

соціальної стипендії;

безоплатного забезпечення підручниками;

безоплатного доступу до мережі Інтернет, систем баз даних у державних та комунальних навчальних закладах;

безоплатного проживання в гуртожитку;

інших заходів, затверджених Кабінетом Міністрів України.

З метою підтримки учасників бойових дій Вінницької області, які захищали суверенітет і цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також їх дітей та посилення державних гарантій для здобуття освіти з 2016 року за рахунок коштів обласного бюджету здійснюється компенсаційна виплата студентам-учасникам антитерористичної операції та їх дітям за навчання на контрактній формі денного відділення вищих навчальних закладів області І-ІІ та ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від форми власності закладу.

Механізм отримання вказаної виплати затверджений рішенням 17 сесії обласної Ради 7 скликання від 24.03.2017 №321 «Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету для здійснення компенсаційної виплати за навчання учасників антитерористичної операції та їх дітей протягом І та ІІ семестру 2016-2017 навчального року на контрактній формі навчання денного відділення вищих навчальних закладів Вінницької області І-ІІ та ІІІ-ІV рівнів акредитації, незалежно від форми власності закладу».

Компенсаційну виплату можуть отримати учасники бойових дій та їхні діти, діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції.

При цьому обов’язковою умовою є те, що вказані особи повинні бути уродженцями Вінницької області або на час подачі документів до навчального закладу офіційно бути зареєстрованими на території Вінницької області та вперше здобувати певний освітньо-кваліфікаційний рівень, ступінь.

Компенсаційна виплата здійснюється органами соціального захисту населення за місцем реєстрації студента.

Так, у 2016 році таку підтримку з обласного бюджету отримали 170 осіб, у 2017 - 204 студенти.

Наразі ще не подано жодної петиції

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація