Здобуття освіти в домашніх умовах

З прийняттям нового Закону України “Про освіту” одним із пунктів реформуванняосвітньої системи стало ведення домашнього навчання. Тобто, тепер батьки можуть забезпечити дитині навчання як у звичайній школі, так і самостійно організувати освітній процес.

Згідно з Конституцією України та міжнародним законодавством саме батьки відповідають за освіту дитини. У Законі «Про освіту» сказано, що основними формами отримання освіти є:

інституційна (очна, заочна, дистанційна або мережева освіта);

індивідуальна (екстернат, домашня освіта, педагогічний патронаж, освіта на робочому місці);
дуальна (змішаний тип навчання: частково в навчальному закладі, частково на робочому місці).

На жаль, на сьогодні, ще не розроблене положення безпосередньо про домашню освіту (вона передбачає абсолютно вільний формат навчання дитини без втручання органів і установ освіти). Тому не зовсім зрозуміло, чим сімейне навчання на практиці відрізняється від екстернату.

Поки що єдиним документом, що передбачає організацію індивідуальної форми навчання, залишається Положення про індивідуальну форму навчання в загально - освітніх навчальних закладах. Індивідуальна форма навчання в системі загальної середньої освіти – це одна із форм організації навчально-виховного процесу для забезпечення права осіб на здобуття повної загальної середньої освіти в загальноосвітніх навчальних закладах.

           Для переходу до індивідуальної форми навчання потрібно виконання хоча б одного з таких пунктів:

1. Заява одного з батьків або їх законних представників (для повнолітніх – їх особиста заява) про зарахування на індивідуальну форму навчання

2. Наказ керівника навчального закладу.

 3. Погодження відповідного органу управління освітою.

        Крім того, визначається обмежене коло осіб, для яких може запроваджуватись індивідуальна форма навчання:

 1. Особи, які за станом здоров’я (у тому числі особи з особливими освітніми потребами, з інвалідністю та ті, яким необхідно пройти медичне лікування в закладі охорони здоров'я більше одного місяця) не можуть відвідувати навчальний заклад.

2. Особи, що проживають у селах і селищах (коли кількість учнів у класі становить менше 5 осіб).
3. Особи, які проживають у зоні збройного конфлікту, на тимчасово окупованій території України або у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження тощо та надзвичайних ситуацій природного або техногенного характеру (з використанням дистанційної форми навчання) відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України».

 4. Особи є іноземцями або особами без громадянства (діти-біженці, діти, чиї батьки подали заяви про визнання біженцями або особами, які потребують додаткового чи тимчасового захисту, діти іноземців та осіб без громадянства, які утримуються в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства).

          Також, Положення містить перелік документів, що необхідні для зарахування на індивідуальну форму навчання:

 1. Заява одного з батьків (законних представників) або особиста заява (для учнів, які на дату подання заяви є повнолітніми).

 2. Документ про наявний рівень освіти (копію свідоцтва про базову загальну середню освіту, табель або виписку оцінок із класного журналу за останній рік навчання

3. Висновок лікарсько-консультаційної комісії закладу охорони здоров’я за місцем спостереження дитини про переведення на індивідуальну форму навчання за станом здоров’я (для осіб, які за станом здоров’я не можуть відвідувати навчальний заклад, а також осіб з особливими освітніми потребами, з інвалідністю та тих, яким необхідно пройти медичне лікування в закладі охорони здоров’я більше одного місяця).

4. Копія документа, що підтверджує законність перебування в Україні (для іноземців або осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах).

5. Витяг з протоколу засідання психолого – медико - педагогічної консультації (для осіб з особливими освітніми потребами (за наявності)).

   За правовими консультаціями та юридичною допомогою можна звернутися до  Козятинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, який працює з понеділка по п'ятницю з 09-00 до 18-00,  за адресою: Вінницька обл., м. Козятин, пров. Кондрацького, 1 А тел. (04342) 2-00-17, 2-02-07, гаряча лінія (0800)213103.

 

 

 

 

Наразі ще не подано жодної петиції

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація